Try & Hire

tryhire

 
Máte záujem o nových zamestnancov ale máte obavu či vaše nové plány budú úspešné?
 

Alebo chcete nových zamestnancov testovať viac ako vám povoľuje zákon?

 

V tom prípade Vám ponúkame Try/Hire službu ktorá je kombináciou personálneho lízingu a recruitingu.

 

Je to forma zamestnávania kde máte možnosť najskôr testovať schopnosti zamestnanca a kedykoľvek sa rozhodnúť či je pre vás lepšie s ním uzavrieť pracovný pomer alebo aby ostal naďalej dočasne prideleným zamestnancom pracujúcim u vás.